OM OSS

En av anledningarna bakom PConsultantS AB grundande är att aktivt delta i sjukvårdens utveckling av rutiner och processer. I och med vårt arbete strävar vi mot en uppdatering till moderna och förfinade tekniker i ett vårdsammanhang. Vi vill bidra till en utveckling av arbetssätt som möter både nutida och framtida behov av patientkomfort, säkerhet och effektivitet. Dagens utveckling går mot ytterligare avancerade undersökningar och behandlingar samtidigt som kraven på kvalitet och produktivitet ökar. Genom PConsultantS AB expertis inom området kan vi skapa förutsättningar för uppdaterade och effektivare metoder för procedursedering som tar hänsyn till de krav som en unik organisation har.

Inom PConsultantS AB har vi mer än 20 års erfarenhet av procedursedering och vi föreläser och utbildar regelbundet om ändamålsenlig sedering och medverkar som kliniskt metodstöd under utprovning av patientstyrd sedering. Vi kan även agera rådgivare vid riskanalyser, utvärdering och vidare utveckling av metoder för procedursedering. Vi anpassar våra tjänster inom utbildning och klinisk implementation utifrån varje kliniks unika behov och önskemål.

PConsultantS AB erbjuder utbildningar inom patientstyrd sedering (PCS) vid diagnostiska och behandlande procedurer inom sjukvården. Ökande krav på tillgänglighet och hög kvalitet förutsätter säkra och kostnadseffektiva metoder för sedering. Patientstyrd sedering är en metod som med hög medicinsk säkerhet och medverkande patienter bidrar till lyckade procedurer. 

Patientstyrd sedering (förkortat PCS – patient controlled sedation) innebär att patienten enligt eget önskemål tillåts reglera tillförsel av läkemedel med avslappnande egenskaper. Vanligen används narkosmedlet propofol, som via en doseringsknapp och en pump kan administreras i det antal doser patienten önskar. Patienten kan variera sin avslappning mellan att vara helt vaken till att somna en kortare stund. Systemet är väletablerat i smärtlindringssammanhang där exempelvis morfin ger smärtlindring efter kirurgisk vård. Majoriteten av patienterna som använder patientstyrd sedering är efteråt mycket positiva till att ha ansvarat för sin egen avslappning och de allra flesta önskar hellre kontrollera själv jämfört med att narkospersonal ansvarar.

Sedering, som ofta är en förutsättning för obehagliga kortare procedurer i diagnostiskt eller behandlande syfte, är på många håll otillräcklig som det ser ut idag. Värdet av att ge avslappnande läkemedel har inte bara humana grunder, utan är ofta en förutsättning för att med hög kvalitet kunna genomföra aktuell procedur. Undersökningar och behandlingar görs ofta i stora antal inom slutenvården; idag med begränsningar i omhändertagandet samt stora krav på effektivitet och produktivitet. Dessutom eftersöks förutsättningar att flytta mindre kirurgiska procedurer från de högspecialiserade operationsmiljöerna till mindre mottagningar för att anpassa vårdnivån efter behovet. I dessa beskrivna sammanhang finns förutsättningar för PCS att erbjuda ett mer avancerat omhändertagande än det som hittills existerat. Idag saknas en mellannivå där patient kan omhändertas, inte vaken men heller inte sövd.

Vi på PConsultantS AB vet att procedursedering kan genomföras med hög grad av patientkomfort, säkerhet och ökad produktivitet. Dagens sederingsmetoder uppfyller vanligtvis endast två av dessa tre områden. PConsultantS AB finns för att hjälpa er klinik att uppfylla den tredje faktorn – produktivitet.


Timik AB

Vi har ett tätt samarbete med återförsäljaren Timik AB, ett nordiskt hälso- och sjukvårdsföretag med fokus på medicinsk utrustning för diagnostisering, behandling och övervakning av akuta och kroniska sjukdomar. Företaget är återförsäljare av infusionspumpen, Volumed® µVP7000, som används vid patientstyrd sedering.

Arcomed AG

En global innovationsledare med schweiziskt ursprung sedan 1974 som leverera lösningar av högsta kvalitet till sjukvården. Företaget utvecklar och producerar Volumed® µVP7000 vilken erbjuder möjlighet till patientstyrd sedering.

VÅRT TEAM

Andreas Nilsson

VD

Anestesisjuksköterska, forskare, lektor

Med. Dr. 


Affärsområde: Stockholms sjukvårdsregion, Sjukvårdsregion Mellansverige och Norra sjukvårdsregionen

Benjamin Grossmann

Styrelseordförande

Anestesisjuksköterska, forskare

Med. Dr.


Affärsområde: Södra sjukvårdsregionen, Sydöstra sjukvårdsregionen och  Västra sjukvårdsregionen