Specialister inom patientstyrd sedering

VÅRA TJÄNSTER 

Introduktion

Vi föreläser för er inom ämnet procedursedering med fokus på patientstyrd sedering (PCS).

Riskanalys

Vi utför en strukturerad riskanalys uppdelad i åtta steg enligt SKL:s handbok.

Teori

Vi erbjuder en teoretisk utbildning inom patientstyrd sedering (PCS).

Praktik

Praktisk övning inom handhavande av utrustning och luftvägsträning.

Stöd vid klinisk implementation

Praktisk handledning, stöd och rådgivning vid klinisk implementation.

Utvärdering

Uppföljning, utvärdering och diskussion utifrån den kliniska vardagen.